ul. Partyzantów 3, 22-470 Zwierzyniec, tel. 084 6872142, 

  sp-zwierzyniec3@wp.pl

 

Aktualności 

 

Wycieczki szkolne

 

Dokumenty szkolne
Regulaminy
Nasza Mała Ojczyzna
SU

Programy

realizowane w szkole

ZTL "Zwierzyniacy"

Kontakty zagraniczne
Nasze sukcesy
Monitorowanie frekwencji
Kadra 2013/14

Organizacja pracy:

Logopedia
Historia szkoły
Patron
Sztandar
 
A poza tym:
Publikacje
Punkty przedszkolne:

Szkoła Filialna w Obroczy

Szkoła Filialna  w Zurawnicy

   

Od roku szkolnego 2011/2012 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

tworzą Zespół Szkół w Zwierzyńcu.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY

 W ZWIERZYŃCU

 

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu

Szkoły Filialne w Kosobudach, Obroczy, Wywłoczce i Żurawnicy.

 

 W szkole szczególnie dbamy o bezpieczeństwo uczniów, współpracujemy z rodzicami i wychowawcami (w obwodzie szkoły istnieją dwa domy dziecka). Wychowujemy uczniów w szacunku dla drugiego człowieka, uczymy współdziałania, a nie rywalizacji. W naszych programach wiele miejsca zajmuje edukacja patriotyczna, ekologiczna, regionalna i kulturalna. Dbamy o wysoki poziom nauczania języków obcych (m.in. poprzez wymianę międzynarodową).
Szkoła umożliwia integrację uczniów niepełnosprawnych. Uczniowie uczestniczą w licznych konkursach, turniejach i zawodach sportowych, przeglądach artystycznych. W 
Szkole Filialnej w Żurawnicy znajduje się izba regionalna.